www.eprace.edu.pl » poczta-polska

Identyfikacja głównych problemów i konfliktów procesu zarządzania na podstawie Poczty Polskiej

Autor:

Grzegorz Brycki

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr Witold Potwora

Recenzent:Uczelnia:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Kierunek:

Zarządzanie i marketing

Data powstania:

2002-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-11-22 21:41:05

Opis pracy:

Praca przedstawia główne problemy i konflikty procesu zarządzania na podstawie Poczty Polskiej. Ukazane jest znaczenie zarządzania, na czym ono polega, czym jest. Omówione są także role i funkcje jakie pełni organizacja w życiu przedsiębiorstwa.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.