www.eprace.edu.pl » poczta-polska » Wstęp

Wstęp

Zarządzanie organizacjami sprowadza się do stałego podejmowania decyzji kierowniczych, z których część w codziennym życiu ma charakter rutynowy. Część jednak jest pochodną sytuacji zmian zachodzących w otoczeniu jak i wewnątrz przedsiębiorstwa.

Powstają wówczas sytuacje problemowe, których zlikwidowanie wymaga podejmowania decyzji dalekich od rutyny. Celem pracy jest pokazanie tych problemów, miejsca ich powstawania oraz próba pokazania sposobów ich rozwiązywania.

W części pierwszej ukazane jest znaczenie zarządzania, na czym ono polega, czym jest. Omówione są także role i funkcje jakie pełni organizacja w życiu przedsiębiorstwa.

Druga część traktuje o tym, jakie istnieją główne rodzaje struktur organizacyjnych i co wpływa na kształt procesów zarządczych. Mowa także o zmianach w otoczeniu i co się z tym wiąże w samej organizacji. głównie zmiany są przyczyną powstawania konfliktów i problemów organizacyjnych, ale zmianami również, często bardzo ryzykownymi, które będą na to odpowiedzią można te konflikty zlikwidować.

W trzeciej części pracy ukazana jest próba identyfikacji tych problemów. Znajdują się tu prozaiczne przykłady konfliktów jakie można napotkać w procesie zarządzania oraz przykłady z codziennej pracy Poczty Polskiej na podstawie której powstał ten rozdział. Przedstawiona jest także rola specjalisty w procesie zmian, w zakresie metod i technik organizacji i zarządzania. Identyfikacja, projektowanie i wdrażanie rozwiązań konfliktów to zadanie tego człowieka. Musi on więc wprowadzić zmiany, które są warunkiem funkcjonowania i rozwoju organizacji, bacząc szczególnie na ryzyko jakie się z tym wiąże.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.