www.eprace.edu.pl » poczta-polska » Bibliografia

Bibliografia

 1. A. Stabryła „Podejmowanie decyzji kierowniczych” PWE W-wa 1982

 2. Adam Stabryła, Jerzy Trzcieniecki „Organizacja i zarządzanie” PWN Warszawa 1986

 3. A.Stabryła, J.Trzcieniecki: Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1986

 4. A. Webber „Zasady zarządzania organizacjami” PWE W-wa 1990

 5. H. Igor Ansoff „Zarządzanie strategiczne” PWE Warszawa 1985

 6. H.Steinmann, G.Schreyogg: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998

 7. Jerzy Supernat „Zarządzanie strategiczne” Wrocław 1998

 8. J.Zieleniewski: Organizacja zespołów ludzkich. „Wstęp do teorii organizacji i kierowania”, PWN, Warszawa 1982

 9. K. Zimniewicz „Nauka o organizacji i zarządzaniu” PWN W-wa 1990

 10. Lester R. Bittel „Krótki kurs zarządzania” PWN Warszawa 1998

 11. L.Krzyżanowski: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992

 12. M. Bielski „Organizacje” Wyd. Uniwersytetu Lódzkiego 1992

 13. Paweł Żukowski „Zagadnienia nowoczesnego zarządzania” Wyższa Szkoła Morska Szczecin 2000

 14. Ross A. Webber „Zasady zarządzania organizacjami” PWE Warszawa 1984

 15. T. Strzelecki „Organizacja, normowanie pracy” Wyd. Politechniki W-skiej 1992

 16. Witold Kieżun „Sprawne zarządzanie organizacją” SGH Warszawa 1997

 17. Zbigniew Martyniak „Organizacja i zarządzanie” Książka i Wiedza Warszawa 1979

 18. Z. M. Szeloch „Doradztwo organizacyjne” KWG Ruda Sląska 1992

 19. Zofia Mikołajczyk „Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania” PWN Warszawa 1999

 20. L.Krzyżanowski: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992

Tytuły prasowe


 1. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

 2. Manager

 3. Business Magazine

 4. Handel+Zarządzanie

 5. Organizacja i kierowanie

 6. Personel

 7. Zarządzanie i edukacja

 8. Financial Times

 9. Personel i zarządzanie

 10. Profit

 11. Puls biznesu

 12. Zarządzanie i edukacja

 13. Biznes jest wszędzie

 14. Bliżej biznesu

 15. Gazeta wyborcza

 16. Rzeczpospolita

 17. Gazeta prawna

 18. Gazeta ubezpieczeniowa

 19. Rozdzielniki pocztowe

 20. Tygodnik Poczta Polska


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.