www.eprace.edu.pl » poczta-polska » Identyfikacja konfliktów powstających w procesie zarządzania

Identyfikacja konfliktów powstających w procesie zarządzaniaPodrozdzialy w tym rozdziale:


Zmiany w otoczeniu, jako główne przyczyny powstawania konfliktów


Identyfikacja, projektowanie i wdrażanie rozwiązań problemów


Główne problemy i konflikty w procesie zarządzania na przykładzie Poczty Polskiej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.