www.eprace.edu.pl » poczta-polska » spis treści

Identyfikacja głównych problemów i konfliktów procesu zarządzania na podstawie Poczty Polskiej1. Wstęp2. Pojęcie i istota zarządzania

 2.1. Znaczenie zarządzania

 2.2. Role i funkcje zarządzania3. Organizacja procesów zarządczych

 3.1. Rodzaje struktur organizacyjnych

 3.2. Wpływ otoczenia i innych czynników na kształt procesów zarządczych

 3.3. Wprowadzanie zmian w organizacji i związane z tym bariery4. Identyfikacja konfliktów powstających w procesie zarządzania

 4.1. Zmiany w otoczeniu, jako główne przyczyny powstawania konfliktów

 4.2. Identyfikacja, projektowanie i wdrażanie rozwiązań problemów

 4.3. Główne problemy i konflikty w procesie zarządzania na przykładzie Poczty Polskiej5. Zakończenie6. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.